szukaj  |   kontakt

Andrzej Marczyński - Zamiast pożegnaniaMATEUSZ RULSKI - Bądź sobąApolinary POlek - Takie miasteczka

Ślad po człowieku

Po wielu latach od nagrania, wreszcie ukazała się ta płyta. Płyta będąca podsumowaniem dotychczasowego okresu w twórczości oraz otwierająca nowy okres... Jaki to okres? Tego nikt nie wie, nawet autor ;-)

Zmyślony

„Zmyślony" to długo wyczekiwany, debiutancki album Marcina Skrzypczaka - gitarzysty, pieśniarza, kompozytora i autora tekstów."

Miszung

to tytuł najnowszej płyty zespołu Chwila nieuwagi. Miszung to śląski termin oznaczający mieszaninę, harmider, rozgardiasz czy bałagan. Wg. zespołu, takie cechy nosi właśnie ta płyta - jest stylistycznie i gatunkowo zróżnicowana.


PATRONATY
TROMBITA 2018

YAPA 2018

Moja Wolności 2018

NieBajka Łukasza Majewskiego

"Podróż"


strona główna » aktualności » 2011 » Piosenka prawdziwa w życiu kulturalnym i społecznym PRL
Konferencja - Piosenka prawdziwa w życiu kulturalnym i społecznym PRL

Zakład Literatury XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w konferencji

„Dałeś mi Panie zbroję... Piosenka prawdziwa w życiu kulturalnym i społecznym PRL


Warszawa, 15 – 16 grudnia 2011 r.

    W roku 2011 przypada 30. rocznica I Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Zakazane piosenki”, który odbył się w dniach 20 – 22 sierpnia 1981 r. w Stoczni Gdańskiej. Trzydzieści lat mija również od wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

    Sierpień 1980 r. przyniósł Polakom nadzieję. Z jego ducha wyrosło rok później  święto niezależnej piosenki – odpowiedź na oficjalne festiwale, organizowane dzięki poparciu władzy, która wykorzystywała je jako jeszcze jedno narzędzie propagandy. Kilka miesięcy później miejsce nadziei i entuzjazmu zajęły niepewność i zwątpienie. Czołgi na ulicach miast, aresztowania i rewizje, internowania i godzina milicyjna – wszystko to miało przekonać Polaków, że ich sierpniowy sen o wolności był tylko mrzonką.

    Wyrazicielem uczuć społeczeństwa stał się w tamtych dniach poeta z gitarą. Jego bezkompromisowa postawa, niepokorne przesłanie i surowa forma, w jaką je ubierał, nierozerwalnie zrosły się z epoką. Piosenka prawdziwa, wyrażająca bunt przeciwko zakłamanemu światu antywartości, stała się zjawiskiem znacznie wykraczającym poza ramy obiegu dóbr kultury. Mimo to, zapewne ze względu na swój ulotny charakter, obecnie rzadko stanowi przedmiot zainteresowania literaturoznawców – czego odbiciem jest niewielka liczba poświęconych jej publikacji naukowych. Przekonani, że piosenka prawdziwa zasługuje na pogłębioną refleksję naukową, serdecznie zapraszamy Państwa na poświęconą  jej konferencję.

Proponowany zakres zagadnień:

1. Piosenka prawdziwa jako kategoria aksjologiczna i artystyczna.

2. Piosenka prawdziwa wobec obiegów kultury: sposoby rozpowszechniania, budowanie porozumienia z odbiorcą.

3. Społeczne konteksty odbioru.

4. Piosenka prawdziwa jako pogranicze sztuk: literackie i pozaliterackie środki wyrazu.

5. W służbie niejednej muzy, czyli piosenka prawdziwa a inne rodzaje wypowiedzi artystycznej (film, teatr).

6. Odmiany gatunkowe:

a. Piosenka autorska

- Śpiewający autorzy wobec polskiej tradycji literackiej – analogie, inspiracje, nawiązania.

- Spektrum postaw wobec opresyjnej rzeczywistości w twórczości śpiewających poetów.

- Piosenka autorska a poezja okolicznościowa.

- Piosenka autorska w kabaretach.

b. Poezja śpiewana

- Wybory lekturowe.

- „Przeboje” poezji śpiewanej w ujęciu różnych wykonawców.

7. Piosenka prawdziwa w innych krajach komunistycznych i jej wpływ na autorów polskich.

8. Piosenka prawdziwa jako źródło inspiracji w kulturze po roku 1989 (muzyka, film, teatr, literatura).

Zgłoszenia do udziału w konferencji (temat, dane kontaktowe autora i krótki abstrakt), prosimy nadsyłać do 15 listopada 2011r na adres:

Organizatorzy konferencji:
prof. dr hab. Ewa Paczoska
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
dr Żaneta Nalewajk
mgr Przemysław Bogusz (sekretarz konferencji)

Partnerzy:
Stowarzyszenie Ballada, Internetowy Serwis Autorów i Kompozytorów.